Huishoudelijk reglement

 

ondernemingsnummer: 0553.850.006 (feitelijke vereniging)

noodnummer: 0494/680882- 0485/066416

– Ligging

Ons kinderdagverblijf is gelegen aan basisschool De Kraal te Winksele. Er is altijd voldoende parkeerruimte op de parking van de Spar. Aan de zijkant van ons gebouw is er plaats om fietsen en fietskarren te plaatsen.

– Onze visie en werking

De kribbel is een kleinschalig kinderdagverblijf, met een vergunning voor 18 plaatsen, waar zowel het welzijn van de kindjes als dat van de ouders centraal staat. We werken zoveel mogelijk met biologische voeding en hebben onze eigen moestuin. We willen graag ons steentje bijdragen aan het milieu en stimuleren daarom het gebruik van herbruikbare luiers. We wassen deze luiers ter plaatse. In onze gezellige tuin zorgen onze kipjes voor verse eitjes. Zowel in de winter als in de zomer vertoeven we vaak in onze tuin. Op ons terras kunnen ze naar hartenlust fietsen en op het gras hebben we een wilgentipi waarin ze heerlijk kunnen ontspannen. Doorheen het jaar werken we met thema’s en voorzien hier rond creatieve activiteiten. Omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt in De kribbel streven we naar een open dialoog tussen ouders en onszelf. De ouders hebben vrije toegang tot alle ruimtes.

– Kostprijs en facturatie

We werken met een vaste prijs van 30 euro per dag. Tijdens onze sluitingsperiode wordt deze uiteraard niet aangerekend. Afwezigheden en ziektedagen zijn wel gewoon betalend. Vanaf 1 april 2014 geldt in alle kinderdagverblijven hetzelfde principe: opvang bestellen is opvang betalen. We hopen in de toekomst zo snel mogelijk te kunnen instappen in het IKT-systeem (berekend op het gezinsinkomen) en zullen ook elke ronde ons kandidatuur indienen. Het is wel moeilijk te voorspellen wanneer we hierin zullen slagen.

De facturatie gebeurt telkens op het einde van de maand. De facturen worden verzonden via mail. We vragen om te betalen tegen uiterlijk de 10de van de volgende maand. Bij niet tijdig betalen zijn we genoodzaakt een administratieve kost van 10 euro aan te rekenen per verstuurde herinneringsmail.

– Voeding

We werken zoveel mogelijk met biologische en seizoensgebonden groenten & fruit. Er wordt dagelijks gekookt in onze eigen keuken. Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met allergieën en andere wensen (bijv. vegetarisch). In de namiddag bieden we fruit aan aanvullend met een boterhammetje, rijstkoekje,… Ook voor de allerkleinste mondjes wordt alles vers bereid. We vragen om in het weekend thuis te starten met groentepap of fruitpap en ons een seintje te geven wanneer wij in de opvang mogen starten met vaste voeding. Flesjes met de juiste hoeveelheid water en melkpoeder in een verdeeldoosje dienen meegebracht te worden. Moedermelk kan steeds bewaard worden in de koelkast of diepvriezer. We benadrukken wel dat alles goed genaamtekend is om misverstanden te vermijden.

– Luiers

We stimuleren het gebruik van herbruikbare luiers. Deze zijn niet enkel veel beter voor het milieu, ook voor de portemonnee en de babybilletjes bieden deze luiertjes enorm veel voordelen. Meer info op www.doekjesenbroekjes.be . We wassen de luiertjes zelf en vragen om 5 luiertjes en 2 overbroekjes (genaamtekend!) te voorzien in de opvang. Bij de start vragen we om 1 rol inlegdoekjes per opvangdag mee te brengen. Voor een voltijdse opvangplaats betekent dit dus eenmalig 5 rollen inlegdoekjes bij de start. Indien de ouders toch verkiezen om wegwerpluiers te gebruiken, dienen deze ook zelf dagelijks/wekelijks meegebracht te worden. Graag ook een tube poepenzalf meebrengen.

– Feest

Als je kindje jarig is of naar school gaat, vragen we om geen cadeautje te voorzien voor elk kind.

Een traktatie mag zeker, maar is niet verplicht.

Wil je graag een traktatie geven, geven wij de voorkeur aan iets dat wij na het fruit in de namiddag kunnen geven zoals cake, koekjes of wafeltjes (zonder chocolade, slagroom,…) of een gezamenlijk geschenk voor de opvang zoals een boekje.

– Openingsuren en sluitingsdagen

De kribbel is open op maandag tot en met donderdag van 7u30 tot 18u en op vrijdag van 7u30 tot 17u.

We zijn gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, een week in de paasvakantie en 3 weken in juli.

Ook op de wettelijke feest- en brugdagen sluiten we onze deuren. Onze jaarkalender kan u terugvinden op onze website. (www.dekribbel.be)

– Inschrijving en waarborg

Bij inschrijving stellen we samen een opvangplan op. Dat zijn de dagen dat het kindje naar de opvang zal komen. Wij vragen wel een minimum van 3 dagen per week. Uit ervaring weten we dat het voor het kindje zelf vaak te moeilijk is om minder dan 3 dagen naar de opvang te komen. Inschrijven met halve dagen is om organisatorische redenen niet mogelijk. Het is wel steeds mogelijk uw kindje maar een gedeelte van de dag te brengen maar dan zal toch steeds de volledige dagprijs aangerekend worden. Een extra opvangdag buiten het opvangplan is mogelijk, indien de bezetting het toelaat. Een opvangdag wisselen met een andere dag is niet mogelijk. Op het inschrijvingsformulier zetten we ook een start- en einddatum (meestal wanneer het kindje naar school gaat). Willen jullie achteraf toch langer in de opvang blijven dan voorzien op het inschrijvingsformulier, dan kunnen we dit samen bekijken of dit mogelijk is in onze planning. We vragen bij inschrijving een waarborg te betalen van 300 euro + 50 euro inschrijvingsgeld. Bij navolging van het huishoudelijk reglement en het betalen van alle facturen wordt 300 euro teruggestort aan het einde van de opvangperiode.

– Opzegging van het contract

– Wanneer de ouders het contract willen opzeggen dient dit steeds met een aangetekend schrijven te gebeuren. De opzegperiode bedraagt 3 maanden en gaat in op de 1ste van de volgende maand. Wanneer de volledige opzegvergoeding betaald is, wordt de waarborg teruggestort.
De kribbel kan beslissen om de opvang stop te zetten. Dit kan om verschillende redenen zijn o.a. door laattijdige betalen of het niet naleven van het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de situatie kan De kribbel een opzeg opleggen van maximum 3 maanden. De waarborg wordt teruggestort als alle facturen voldaan zijn.
– We kunnen ook in samenspraak de opvang stopzetten. Hier geldt ook een opzeg van maximum 3 maanden, afhankelijk van wat we samen overeen komen. De waarborg wordt na het betalen van alle facturen teruggestort.
– Als de organisator een zware fout heeft begaan of de vergunning wordt ingetrokken dient er geen opzeg te gebeuren en wordt de waarborg teruggestort.
– De waarborg wordt niet teruggestort indien de start van de opvang niet plaatsvindt.

– Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Elke wijziging in het nadeel van de contracthouder waaronder een wijziging in verband met prijs, waarborg, openingsuren en/of opzegregeling wordt minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk meegedeeld. We vragen jullie dan ook om voor akkoord te tekenen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijzigingen kunnen jullie de opvang stopzetten binnen de 2 maanden zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn.

– Voorrangsregels

Toekomstige broertjes en zusjes van kindjes die reeds gestart zijn in De kribbel hebben voorrang op andere inschrijvingen. Gelieve ons wel onmiddellijk te verwittigen zodat we een plaatsje kunnen vrijhouden.

– Wenmoment

De week voor de start van de opvang voorzien we in samenspraak met de ouders een wenmoment. Het kindje mag dan een voormiddagje (vanaf 9u) vertoeven in De kribbel samen met mama of papa. Om 12u nemen we dan afscheid van mama of papa en mag het kindje een paar uurtjes alleen wennen (tot 16u). De wendag wordt niet aangerekend.

– Ziekte

Een ziek kindje hoort niet thuis in de opvang. Maar wat is ‘ziek zijn’? Bij koorts (38,3° en meer) contacteren we steeds de ouders. We bekijken dan geval per geval of het noodzakelijk is dat een kind zo snel mogelijk wordt afgehaald. Koorts door de aanmaak van tandjes is namelijk iets anders dan koorts door ziekte. We kijken vooral naar het welzijn van het kind. Als het kind zich echt niet goed voelt kan het beter thuis worden opgevangen. We proberen er uiteraard zo goed mogelijk voor te zorgen tot het wordt afgehaald. Wanneer het kind een besmettelijke aandoening (bvb. griep, windpokken,… ) heeft kan het uiteraard niet naar de opvang komen. Wanneer het kind medicatie moet krijgen in de opvang hebben we een doktersattest of een attest van de apotheek met begin- en einddatum nodig om de medicatie te mogen toedienen.

– Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de kinderen en de ouders worden enkel intern gebruikt in het kader van de kinderopvang. Deze gegevens kunnen steeds ingekeken en/of gewijzigd worden door de ouders en worden vernietigd indien ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

– Verzekering

De kribbel voldoet aan alle verplichte verzekeringen zoals een ongevallenverzekering, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid.
Onze verzekeringsagent:

Verzekeringen Cattaert

Warotstraat 50

3020 Veltem-Beisem

Polisnummers: 37535011 en 37535043

– Communicatie

Ons aanspreken is natuurlijk de beste vorm van communicatie. Wij hebben een computersysteem waarin we heel het dagverloop registreren. De ouders krijgen na elke opvangdag een handig overzichtje in de mailbox. Daarin wordt duidelijk vermeld wat en hoeveel jouw kindje gegeten heeft en wanneer het geslapen heeft. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens onze openingsuren. Voor vragen/opmerkingen kan je ons ook steeds bereiken via mail. We proberen hier zo spoedig mogelijk op te antwoorden.

– Brengen/afhalen en afwezigheid

Je mag je kindje brengen en afhalen wanneer je wil, binnen onze openingsuren uiteraard. We vinden het wel fijn om even te verwittigen indien het breng- of afhaalmoment verschilt van andere dagen (bijv. als je naar Kind&Gezin gaat en jouw kindje pas brengt tegen de middag of al om 14u komt afhalen).

De aankomst- en vertrekuren worden elektronisch ingegeven en zijn zichtbaar op het dagelijkse overzichtje via mail. Indien de uren niet correct zijn kan je binnen de 48u contact opnemen met ons om ze te wijzigen. Als er geen tegenbericht komt verklaren de ouders zich automatisch voor akkoord.
Bij laattijdig afhalen wordt een kost aangerekend van 5 euro per begonnen kwartier.

Bij ziekte of afwezigheid vragen we om voor 10u te verwittigen.

– Klachten

We zijn graag een aanspreekpunt voor mogelijke problemen. Als je graag een schriftelijke klacht wilt indienen kan je hier een klachtenkaart downloaden. Wij hanteren een uitgeschreven klachtenprocedure bij elke schriftelijke klacht. Deze klachtenprocedure kan je bij ons bekomen. We geven binnen de 48u een bevestiging via mail bij het ontvangen van een schriftelijke klacht en onderzoeken elke klacht binnen de 7 dagen. Lukt het niet om er met ons uit te geraken kan u steeds contact opnemen met de klachtendienst van K&G.

Klachtendienst Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

klachtendienst@kindengezin.be
Tel.: 02/533 14 14